Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

n
 
===Lãnh đạo đương nhiệm===
Bộ trưởng [[Chu Ngọc Anh (chính khách)|Chu Ngọc Anh]] Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] khóa XII.
;Thứ trưởng
*TS. [[Trần Việt Thanh]], Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, kiêm nhiệm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ