Mở trình đơn chính

Các thay đổi

File:JGSDF General insignia (a).svg|Đại tướng Lục quân Nhật Bản
 
File:RTA OF-169 (General).svg|Đại tướng Lục quân Thái Lan
 
File:IT-Army-OF9a.svg|Đại tướng Quân đội Ý
368

lần sửa đổi