Khác biệt giữa các bản “Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| cha = [[Bắc Ngụy Hiến Văn Đế|Hiến Văn Đế]]
| mẹ = Lý phu nhân, được truy tôn Hoàng hậu
| sinh =13/10/[[{{ngày sinh|467]]|10|13}}
| nơi sinh =
| mất = 26/4/[[{{ngày mất và tuổi|499]]|4|26|467|10|13}}
| nơi mất =
| ngày an táng =