Khác biệt giữa các bản “Bắc Ngụy Tiết Mẫn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| sinh =[[498]]
| nơi sinh =
| mất = {{nămngày mất và tuổi|532|6|21|498}}
| nơi mất =
| ngày an táng =