Khác biệt giữa các bản “Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = [[Bắc Ngụy Hiến Văn Đế]]|Hiến Vănnhiếp Đế]]chính =
| kế nhiệm = [[Bắc Ngụy Tuyên Vũ Đế]]|Tuyên hoàng Đếtộc = [[Bắc Ngụy]]
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = [[Bắc Ngụy Tuyên Vũ Đế|Tuyên Vũ Đế]]
| hoàng tộc = [[Bắc Ngụy]]
| kiểu hoàng tộc = Triều đại
| tên đầy đủ = Nguyên Hoàng (元宏)