Khác biệt giữa các bản “Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Thừa Minh (承明) 476<br />
*Thái Hòa (太和) 477-499
| miếu hiệu = [[Cao Tổ]] (高祖)
| thụy hiệu = Hiếu Văn Hoàng đế (孝文皇帝)
| cha = [[Bắc Ngụy Hiến Văn Đế|Hiến Văn Đế]]