Khác biệt giữa các bản “Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Thái Hòa (太和) 477-499
| miếu hiệu = [[Cao Tổ]] (高祖)
| thụy hiệu = <font color="grey">Hiếu Văn Hoàng đế</font> (孝文皇帝)
| cha = [[Bắc Ngụy Hiến Văn Đế|Hiến Văn Đế]]
| mẹ = Lý phu nhân, được truy tôn Hoàng hậu