Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Ngụy Hiếu Vũ Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Vĩnh Hi (永熙) 532-535
| miếu hiệu = [[Hiển Tông]] (顯宗)
| thụy hiệu = <font color="grey">Hiếu Vũ Hoàng đế</font> (孝武皇帝)
| cha = Quảng Bình vương [[Nguyên Hoài]] (元懷)
| mẹ = Lý thị
41.686

lần sửa đổi