Khác biệt giữa các bản “Bắc Ngụy Tiết Mẫn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Nguyên Diệp]]</font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = [[Nguyên Lãng (Bắc Ngụy)|Nguyên Lãng]]