Khác biệt giữa các bản “Hoàn Nhan Doãn Tế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| thời gian của niên hiệu =
| tước hiệu = [[Vương]]
| thụy hiệu = Thiệu Vương (绍王)
| hoàng tộc = [[nhà Kim]]
| vợ = Xem văn bản.
41.686

lần sửa đổi