Khác biệt giữa các bản “Bộ Công”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Lịch sử==
===Việt Nam===
Các triều đại phòn kiến [[Việt Nam]] sau thời kỳ giành lại độc lập năm [[938]] qua các triều [[Nhà Đinh|Đinh]], [[Nhà Tiền Lê|Tiền Lê]] chưa hình thành nên các Bộ (部) . Đến thời kỳ [[Nhà Lý]], năm [[1089]], [[Lý Nhân Tông]] bắt đầu đặt các bộ nhưng chưa đủ. Đời [[Nhà Trần|Trần]] chỉ có 4 bộ: Hình, Lại, Binh, Hộ đặt dưới quyền điều khiển của tướng quốc. Đầu thời [[Nhà Lê sơ|Lê sơ]], đời hai bộ làvua [[Bộ LạiThái Tổ]] chỉ [[Bộcó 3 bộ: Lại, Lễ]], Dân (tức Hộ Bộ). Đến đời Lệ Đức hầu [[Lê Nghi Dân]] (năm [[1459]]) triều đình nước [[Đại Việt]] được tổ chức dựa theo hệ thống quan chế của các triều đại Trung Hoa mới chính thức đặt đầy đủ Lục bộ, Lục khoa vì vậy Công bộ ra đời từ đây. Thời [[Lê Thánh Tông]] vẫn giữ nguyên và đặt dưới quyền điều khiển trực tiếp của [[hoàng đế]]. Đến giữa thời Lê Trung Hưng, các chúa Trịnh nắm hết quyền hành, lập ra lục phiên (Lễ phiên, Lại phiên, Công phiên, Hộ phiên,..) nằm trong phủ chúa, tồn tại song song với lục bộ. Lúc này lục bộ chỉ còn là hình thức, mọi việc do Lục phiên đảm trách. Đến thời Nguyễn 6 bộ lại đặt trực tiếp dưới quyền nhà vua
 
Dưới thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], biên chế Công bộ gồm: 1 Thượng thư, 2 Tả Hữu Tham tri, 2 Tả Hữu Thị lang, 3 Lang trung, 3 Viên ngoại, 4 Chủ sự, 4 Tư vụ, 8 chánh bát phẩm Thư lại.
 
Quan đứng đầu bộ Công, theo quan chế thời Hồng Đức và Bảo Thái cho hàm tòng nhị phẩm; thời Nguyễn cho hàm Chánh nhị phẩm, thuộc hàng Chánh khanh.<ref>{{chú thích web|url=http://vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/bang-tra-cac-chuc-quan-pham-tuoc-hoc-vi-thoi-phong-kien-viet-nam|tiêu đề=Bảng tra Các chức quan, phẩm tước, học vị thời phong kiến Việt Nam}}</ref>
 
===Trung Quốc===
Dưới thời [[Nhà Đường|Đường]], biên chế Công bộ gồm: Công bộ ty, Đồn điền ty, Ngu bộ ty, Thủy bộ ty.<ref> Chế độ Chính trị bài [[Nhà Đường]]</ref>
41.686

lần sửa đổi