Khác biệt giữa các bản “Bộ Công”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Đóng tàu thuyền cho thủy binh
 
Đời [[Nhà Tùy|Tùy]], Công bộ quản lý nghiệp vụ kinh tế và hậu cần như nông nghiệp, xây dựng, thủ công nghiệp. Đời [[Nhà Minh|Minh]], Công bộ chủ quản kiến thiết công cộng và có địa vị khá thấp. <ref>《細說明朝》〈二七、六 部〉. 黎東方. 第63頁</ref>. Thời [[Nhà Thanh|Mãn Thanh]], Công bộ xử lý mọi dự án xây cất của triều đình gồm các cung điện, đền đài và sửa chữa các đường thủy cũng như các kênh tiêu lũ. Họ cũng chịu trách nhiệm đúc tiền.
 
==Ghi chú==
41.686

lần sửa đổi