Khác biệt giữa các bản “Bộ Công”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Chức trách==
*TrôngCông bộ có chức năng trông coi việc xây dựng thành lũy, đắp đê, xây dựng cầu cống đường sá, việc thổ mộc, tu sửa các công trình khi cần thiết, xây dựng cung điện, lăng tẩm cho các vua chúa.
Các chức năng cụ thể của Công bộ bao gồm:
Bộ Công có những nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:
*Trông coi việc xây dựng thành lũy, đắp đê, xây dựng cầu cống đường sá, việc thổ mộc, tu sửa các công trình khi cần thiết, xây dựng lăng tẩm cho các vua chúa
*Hằng năm Bộ Công phải sai quan đi xem xét những thành trì, đường xá, cầu cống, đê điều trọng yếu. Nơi nào cần sửa chữa, xây mới thì tính xem hết bao nhiêu tiền và trình lên vua, sau đó sang Bộ Hộ lĩnh rồi cho tiến hành công việc.<ref name=vp>{{chú thích web|title=Những cải cách đối với Lục bộ của Lê Thánh Tông|url=http://www.dhluathn.com/2014/09/nhung-cai-cach-oi-voi-luc-bo-cua-le.html?m=1|website=dhluathn.com|accessdate=2017-06-29|language=vi|date=2014-09-09}}</ref>
 
*Quản đốc thợ thuyền và công việc trong các công xưởng của nhà nước, xưởng làm vũ khí, xưởng đúc tiền, chế tạo đồ dùng của vua và quan lại.
*Đóng tàu thuyền cho thủy binh
41.686

lần sửa đổi