Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Bạn có biết/2017/Tuần 27”

===[[Tổng thống Israel]]===
*...[[nhà vật lý]] người [[Đức]] [[Albert Einstein]] đã từng nhận được lời đề nghị làm '''[[Tổng thống Israel]]''' vào năm 1952 nhưng ông đã từ chối? [[User:Phong_phaothu|<small>'''<span style="background:Red;color:White">&nbsp;PHONG&nbsp;</span>'''</small>]][[User talk:Phong_phaothu|<small>'''<span style="background:blue;color:yellow">&nbsp;pháo thủ&nbsp;</span>'''</small>]] 23:06, ngày 29 tháng 6 năm 2017 (UTC)
===[[Margaret Pole, Nữ Bá tước Salisbury]]===
*...'''[[Margaret Pole, Nữ Bá tước Salisbury]]''' là một trong số ít những người phụ nữ [[Anh quốc]] vào thế kỉ XVI nhận được danh hiệu [[quý tộc]] trên danh nghĩa của chính mình chứ không thông qua phu quân? [[User:Phong_phaothu|<small>'''<span style="background:Red;color:White">&nbsp;PHONG&nbsp;</span>'''</small>]][[User talk:Phong_phaothu|<small>'''<span style="background:blue;color:yellow">&nbsp;pháo thủ&nbsp;</span>'''</small>]] 23:55, ngày 29 tháng 6 năm 2017 (UTC)