Khác biệt giữa các bản “Ksor Phước”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| giáo dục =
| học trường =
| dân tộc = [[Người Gia Rai|Gia Rai]], [[Tây Nguyên]]
| đạo =
| chữ ký =