Khác biệt giữa các bản “Hoàng Đức Nghi”

Lấy tên theo thời kỳ
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Lấy tên theo thời kỳ)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ngày chết = {{ngày mất và tuổi|2006|7|3|1940|5|6}}
| nơi chết =
| chức vụ = [[Bộ trưởng|Bộ trưởng, Chủ nhiệm]] [[Ủy ban Dân tộc (Việt Nam)|Ủy ban Dân tộc và Miền núi]]
| bắt đầu = [[1990]]
| kết thúc = [[2002]]