Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Lấy tên theo thời kỳ
| ngày chết = {{ngày mất và tuổi|2006|7|3|1940|5|6}}
| nơi chết =
| chức vụ = [[Bộ trưởng|Bộ trưởng, Chủ nhiệm]] [[Ủy ban Dân tộc (Việt Nam)|Ủy ban Dân tộc và Miền núi]]
| bắt đầu = [[1990]]
| kết thúc = [[2002]]