Khác biệt giữa các bản “Độ Richter”

n
→‎Nguyên tắc: Logarit cơ số 10 được viết là "lg"
n (→‎Nguyên tắc: Logarit cơ số 10 được viết là "lg")
 
== Nguyên tắc ==
Thang đo Richter là một thang lôgarit với đơn vị là độ Richter. Độ Richter tương ứng với [[lôgarit thập phân]] của biên độ những sóng địa chấn đo ở 100 km cách [[chấn tâm]] của cơn động đất. Độ Richter được tính như sau: M<sub>L</sub> = logA - logA<sub>0</sub>, với A là biên độ tối đa đo được bằng địa chấn kế và A<sub>0</sub> là một biên độ chuẩn.
<!--M<sub>L</sub> = lgA - lgA<sub>0</sub>-->
:<math>M_L=\lg(A)-\lg(A_0)</math>
với A là biên độ tối đa đo được bằng địa chấn kế và A<sub>0</sub> là một biên độ chuẩn.
 
Theo thang Richter, biên độ của một trận động đất có độ Richter 6 mạnh bằng 10 lần biên độ của một trận động đất có độ Richter 5. Năng lượng được phát ra bởi trận động đất có độ Richter 6 bằng khoảng 31 lần năng lượng của trận động đất có độ Richter 5.