Khác biệt giữa các bản “Bộ Công”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Quan đứng đầu bộ Công, theo quan chế thời [[Lê Thánh Tông|Hồng Đức]] và [[Lê Dụ Tông|Bảo Thái]] cho hàm tòng nhị phẩm; thời Nguyễn cho hàm Chánh nhị phẩm, thuộc hàng Chánh khanh.<ref name=vp2>{{chú thích web|title=Bảng tra Các chức quan, phẩm tước, học vị thời phong kiến Việt Nam|url=http://vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/bang-tra-cac-chuc-quan-pham-tuoc-hoc-vi-thoi-phong-kien-viet-nam|website=vanhoanghean.com|accessdate = ngày 29 tháng 6 năm 2017 |language=vi|date = ngày 4 tháng 2 năm 2015}}</ref> Về Thanh lại ty, ở Công bộ có Doanh thiện Thanh lại ty thảo kế hoạch xây dựng hoặc sửa chữa, Công trình Thanh lại ty trông coi thực hiện công trình.
 
[[Lê Chiêu Thống|Chiêu Thống]], năm thứ 1 ([[1787]]), bãi các viên chức sáu phiên, công việc cho cả về sáu bộ. Năm ấy đặt liêu thuộc sáu bộ tham chiếu quan chế cũ đời [[Lê Thánh Tông|Hồng Đức]] mà định lại. Do đó Công bộ , lệ cũ: Tư vụ một viện, hai thuộc ty Thanh lại (Doanh thiện, Công trình), lang trung, viên ngoại đều một viên, thuộc lại 40 người. Nay định lại: Tư vụ và Thanh lại ty đều để như cũ. Đặt thêm ba viên câu kê, thuộc lại đặt 60 người: cai bạ 10 người, thủ bạ 10 người, đô lại 40 người. <ref>{{chú thích web|author=Phan Huy Chú|title=[[Lịch triều hiến chương loại chí]], tập 1, Quan chức chí|date=2014|publisher=Nhà xuất bản Trẻ|location=Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam}}</ref>
 
===Trung Quốc===
41.686

lần sửa đổi