Khác biệt giữa các bản “Đinh Hương (ca sĩ)”

n
== Danh sách đĩa nhạc ==
; Album phòng thu
* ''[[Soul (album của Đinh Hương)|Soul]]'' (2013)
* ''Love Đinh Hương'' (2016)
* ''[[Đinh Hương Sings the Golden Oldies]]'' (2016)
 
; Đĩa đơn
* Mùa đẹp nhất (2015)
* Loving you (2015)
* Loneliness - với [[BigDaddy]] (2016)
 
==Giải thưởng==