Khác biệt giữa các bản “Vasili III của Nga”

=== Đối ngoại ===
Vasili III tiếp tục các chính sách của cha mình và phần lớn thời ông trị vì là củng cố những thành quả mà cha ông đạt được. Dưới thời Vasili III, các vùng đất là cộng hòa Pskov (1510)<ref>D. S. Mirsky. ''A History of Russian Literature''. Northwestern University Press, 1999. <nowiki>ISBN 0-8101-1679-0</nowiki>. p. 23. Theo tài liệu này thì Vasili thu phục Pskov rất nhẹ nhàng: lợi dụng quân Pskov mệt mỏi do phải tham gia chiến tranh Livonia năm 1501 và đang bị quân Livonia bao vây, năm 1510, Đại công tuyên bố xóa bỏ quyền tự trị của Cộng hòa Pskov, trục xuất 300 gia đình người Pskovian giàu có ra khỏi thành phố. </ref>, Volokolamsk (1513), Ryazan (1521) và Novgorod-Seversky (1522) được sát nhập vào Nga.
 
== Tài liệu tham khảo ==