Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Albert I của Bỉ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| predecessor = [[Leopold II của Bỉ|Leopold II]]
| successor = [[Leopold III của Bỉ|Leopold III]]
| reg-type1 = {{nowrap|[[Thủ tướng Bỉ|Thủ tướng]]}}
| regent1 = [[Frans Schollaert]]<br>[[Charles de Broqueville]]<br>[[Gérard Cooreman]]<br>[[Léon Delacroix]]<br>[[Henri Carton de Wiart]]<br>[[Georges Theunis]]<br>[[Aloys Van de Vyvere]]<br>[[Prosper Poullet]]<br>[[Henri Jaspar]]<br>[[Jules Renkin]]<br>[[Charles de Broqueville]]
| spouse = [[Elisabeth của Bayern (1876–1965)|Elisabeth của Bavaria]]