Khác biệt giữa các bản “Hợp chất hữu cơ”

không có tóm lược sửa đổi
Tên gọi "hữu cơ" là một tên gọi lịch sử, có lẽ có từ [[thế kỷ 19]], khi người ta tin rằng các hợp chất hữu cơ chỉ có thể tổng hợp trong cơ thể sinh vật thông qua cái gọi là ''vis vitalis'' -"lực sống". Thuyết cho rằng các hợp chất hữu cơ về cơ bản là khác biệt với các "hợp chất vô cơ", nghĩa là không được tổng hợp thông qua "lực sống", đã bị bác bỏ do sự tổng hợp [[urê]] (NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>C=O, một hợp chất hữu cơ, từ xyanat kali và sulfat nhôm bởi [[Friedrich Wöhler]].
 
Phần lớn các hợp chất hữu cơ tinh khiết được sản xuất nhân tạo; tuy nhiên, thuật ngữ "hữu cơ" cũng được sử dụng để miêu tả các sản phẩm được sản xuất mà không có các hóa chất nhân tạo (xem [[sản xuất hữu cơ]]).Á Hự Đau Quá
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh