Mở trình đơn chính

Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
*[https://www.youtube.com/watch?v=3EvzQIFDxfE Xạ thủ bắn tỉa]
*[https://www.youtube.com/watch?v=hzmIhnBinpA Bảo vệ Moskva]
*[https://www.youtube.com/watch?v=GwhwgnHneZ0 NẾU KẺ THÙ KHÔNG ĐẦU HÀNG]
 
=== Phim chuyện Bulgaria ===