Khác biệt giữa các bản “Chu Ngọc Anh (chính khách)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
*1/1988 – 11/1995: Nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.
*1994 -1995: Giảng viên Viện Vật lý kỹ thuật, [[Trường Đại học Bách khoa Hà Nội]].
*1997 – 2000: Phó Trưởng phòng Vô tuyến, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện
*2001 – 2003: Trưởng phòng Vô tuyến, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Bộ Thông tin và Truyền thông
 
Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng [[Huân chương Lao động hạng Ba]].
 
==Chú thích==
{{Tham khảo}}