Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thế Bôn”

không có tóm lược sửa đổi
(đầu)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|cấp bậc = {{QH|trung tướng}}
|ngày mất = {{ngày mất và tuổi|2009|8|5|1926}}
|nơi mất = [[Bệnh viện Trung ương Quân đội 108]], [[Hà Nội]], [[Việt Nam]]
|đơn vị = [[Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam|Bộ Tổng Tham mưu]]|chỉ huy = Các đơn vị:
* Cục Nhà trường<br>