Khác biệt giữa các bản “Đảng ủy Bộ Công Thương Đảng Cộng sản Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “ {{Infobox cơ quan Việt Nam|Tên gọi cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam=<big>Đảng ủy Bộ Tài chính</big>|Logo 1=Flag of the Communist Party of…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
n
 
{{Infobox cơ quan Việt Nam|Tên gọi cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam=<big>Đảng ủy Bộ Tài chính</big>|Logo 1=Flag of the Communist Party of Vietnam.svg|Logo 1 kích thước=200px|Logo 1 thuyết minh=Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam|Số khóa=XVI|Nhiệm kỳ bắt đầu=2015|Nhiệm kỳ kết thúc=2020|Tên gọi thành viên=Cơ cấu Đảng ủy|Thành viên liên tiếp=|Chức vụ 1=Bí thư|Thành viên 1='''[[Đỗ Hoàng Anh Tuấn]]'''|Chức vụ 2=Phó Bí thư|Thành viên 2=</small> '''[[Đinh Đức Xương]]'''<br/> '''[[Tạ Anh Tuấn]]''' <br/>|Số người 2=2|Chức vụ 3=Ủy viên Ban Thường vụ|Thành viên 3=Ban Thường vụ Đảng ủy|Số người 3=7|Chức vụ 4=Đảng ủy viên|Thành viên 4=Ban Chấp hành Đảng bộ|Số người 4=25|Cơ quan chủ quản=[[Đảng ủy khối cơ quan Trung ương (Việt Nam)|Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương]]|Loại hình hình thành=Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại Bộ Tài chính|Cấp hành chính=Cấp Bộ|Đạo luật ủy quyền=[[Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam]]|Bầu bởi=Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính|Khu vực 1=28, Trần Hưng Đạo, [[Hoàn Kiếm|Quận Hoàn Kiếm]], [[Hà Nội]]|Thời gian thành lập=[[1930]]}}'''Đảng ủy [[Bộ TàiCông chínhThương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ TàiCông chínhthương]]''' hay còn được gọi là '''Ban chấp hành Đảng bộ [[Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ TàiCông chínhthương]]''' là cấp ủy trực thuộc [[Đảng ủy khối cơ quan Trung ương (Việt Nam)|Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương]] của [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]. Đây cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ [[Bộ TàiCông chínhThương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Công thương]] giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, của Đảng ủy, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, của cơ quan đơn vị. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan [[Bộ TàiCông chínhThương vữngnước mạnh.<ref>{{ChúCộng thíchhòa web|url=http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cddh/dbbtc/gtdbbtc?_afrLoop=9179617044397454#!%40%40%3F_afrLoop%3D9179617044397454%26centerWidth%3D100%2525%26leftWidth%3D0%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dtv6f8qilq_1074|title=Giới thiệuhội Đảngchủ bộnghĩa Việt Nam|Bộ TàiCông chính}}thương]] vững mạnh.</ref><ref>{{Chú thích web|urlname=http"://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/su-kien-tai-chinh/no-luc-hoan-thanh-thang-loi-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2016-76102.html|title=Nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016}}</ref><ref1">{{Chú thích web|url=http://wwwbaocongthuong.taichinhdientucom.vn/tai-chinh-trong-nuoc/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-bo-taicong-chinhthuong-lan-thu-xxivii-thuc-hien-thang-loi-muc-tieu-nhiem-vuthanh-cong-tactot-dang-145048dep.html|title=Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ TàiCông chínhThương lần thứ XXIV:II Thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụthành công táctốt đảngđẹp!}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://qdt.hagiang.govtapchicongthuong.vn/tindai-tuc/thong-tin-khac/668hoi-dang-uybo-bo-taicong-chinhthuong-solan-ketthu-ii-tu-thanh-cong-tacden-dangnhung-6lo-thangtrinh-daumoi-nam20150821043126903p77c3.htmlhtm|title=Đại hội Đảng ủybộ Bộ TàiCông chínhThương lần kếtthứ côngII: tácTừ Đảngthành công đến 6những thánglộ đầutrình nămmới}}</ref>
 
== Lịch sử ==
Đảng bộ [[Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Tài chính]] được thành lập theo Quyết định 805- QĐ/ ĐUK ngày 14/5/2009 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, là đảng bộ cấp trên cơ sở.<ref name=":0">{{Chú thích web|url=http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cddh/dbbtc/gtdbbtc/gtdbgtcnmv/gtdbgtcnmv_chitiet?dDocName=MOF156293&_afrLoop=9179946915459735#!%40%40%3F_afrLoop%3D9179946915459735%26dDocName%3DMOF156293%26_adf.ctrl-state%3Dtv6f8qilq_1173|title=Giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tài chính}}</ref>
 
Đảng bộ [[Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Tài chính]] hiện nay bao gồm 48 đảng bộ, chi bộ đầu mối; với 13 đảng bộ cơ sở, trong đó có 06 đảng bộ được giao một số quyền của đảng bộ cấp trên cơ sở; 02 đảng bộ bộ phận; 21 chi bộ trực thuộc; 13 chi bộ cơ sở; 28 tổ chức Đảng là đơn vị hành chính nhà nước; 06 tổ chức Đảng là đơn vị sự nghiệp; 08 tổ chức Đảng là doanh nghiệp Nhà nước; 05 công ty cổ phần; 01 hiệp hội, với tổng số gần 3.500 đảng viên. Các tổ chức đảng trực thuộc tập trung chủ yếu ở Thành phố Hà Nội, ngoài ra còn ở một số tỉnh, thành trong cả nước. Đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất là 846; chi bộ có số lượng đảng viên ít nhất là 4.<ref name=":0" />
 
== Chức năng nhiệm vụ ==
Đảng bộ [[Bộ TàiCông chínhThương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Công thương]] trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị vững mạnh.<ref name=":0">{{Chú thích web|url=http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cddh/dbbtc/gtdbbtc/gtdbgtcnmv/gtdbgtcnmv_chitiet?dDocName=MOF156293&_afrLoop=9179946915459735#!%40%40%3F_afrLoop%3D9179946915459735%26dDocName%3DMOF156293%26_adf.ctrl-state%3Dtv6f8qilq_1173|title=Giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tài chính}}</ref>
 
Đảng bộ [[Bộ TàiCông chínhThương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Công thương]] có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Tham gia công tác tổ chức, cán bộ; Xây dựng tổ chức đảng; Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng;<ref name=":0" />
 
Đảng bộ [[Bộ TàiCông chínhThương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Công thương]] được thực hiện các quyền của cấp ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương; được quyết định thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc; chỉ định, chuẩn y cấp ủy, ủy ban kiểm tra; phát thẻ, quản lý thẻ đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; quyết định kết nạp lại đảng viên sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng ý bằng văn bản; ủy quyền cho đảng ủy cơ sở quyết định kết nạp, khai trừ đảng viên khi có đủ điều kiện; quyết định về khen thưởng, kỷ luật đảng viên theo quy định<ref name=":0" />
 
== Tổ chức ==
{| cellpadding=2 cellspacing=0 border=1 style="border-collapse:collapse; border: 1px solid" class="unsortable" align=center
|- style="background:#FF0000"
! colspan="6" |Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam<ref>{{Chú thích web|urlname=http"://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cddh/dbbtc/gtdbbtc/gtdbbch/gtdbbch_chitiet?dDocName=MOFUCM087944&_afrLoop=9182385079688542#!%40%40%3F_afrLoop%3D9182385079688542%26dDocName%3DMOFUCM087944%26_adf.ctrl-state%3Dr9tfusby9_50|title=Giới thiệu về Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 –1" 2020}}</ref>
|- style="background:#FF0000"
! colspan="5" |Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính 2015-2020
== Xem thêm ==
* [[Đảng ủy khối cơ quan Trung ương (Việt Nam)|Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
* [[Bộ TàiCông chínhthương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]]
 
== Tham khảo ==