Khác biệt giữa các bản “Đảng ủy Bộ Công Thương Đảng Cộng sản Việt Nam”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{| cellpadding=2 cellspacing=0 border=1 style="border-collapse:collapse; border: 1px solid" class="unsortable" align=center
|- style="background:#FF0000"
! colspan="6" |Ban Chấp hành Đảng bộ [[Bộ TàiCông chínhthương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]]<ref name=":1" />
|- style="background:#FF0000"
! colspan="5" |Đại hội Đảng bộ [[Bộ TàiCông chínhthương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Công thương]] 2015-2020
|- style="background:#FF0000"
!Thứ tự!!Tên!!Chức vụ Đảng
|-
! 1
| [[ĐỗTrần HoàngTuấn Anh Tuấn]]
||
* Bí thư Đảng ủy
* Ủy viên Ban Cán sự
|| Thứ trưởng Bộ TàiCông chínhthương
||
|| phụ trách chung
|-
! 2
| [[ĐinhĐào ĐứcMinh XươngHải]]
||
* Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
* TrưởngChủ nhiệm Ủy ban Tuyênkiểm giáotra Đảng ủy Bộ
||
||chuyên trách công tác đảng
||phụ trách Công đoàn Bộ, Hội cựu chiến binh
Đoàn thanh niên cơ quan Bộ.
|-
! 3
| [[TạĐào AnhVăn TuấnHải]]
||
* Phó Bí thư Đảng ủy
* Ủy viên Ban cánCán sự
* Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ
||Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
||
||phụ trách Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ
|-
! 4
| [[Nguyễn HồngThanh Hà]]
||
* Ủy viên Ban thường vụ
||Chánh Văn phòng Bộ
* Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Bộ
||
||Tổng giám đốc
Kho bạc Nhà nước Trung ương
||phụ trách Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước
|-
! 5
| [[Bùi VănViệt NamLong]]
||
* Ủy viên Ban thường vụ
||Chánh Thanh tra Bộ Công thương
* Bí thư Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế
||
||Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
||phụ trách Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế
|-
! 6
| [[TrầnTạ HuyThị TrườngVân Anh]]
||
* Ủy viên Ban thường vụ
||Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam
* Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ
||
||Phó Chánh thanh tra Bộ Tài chính
||phụ trách Đảng bộ Thanh tra Bộ
|-
! 7
| [[Nguyễn TrọngSinh Nhật Tân]]
||
* Ủy viên Ban thường vụ
||Vụ trưởng Vụ Pháp chế
* Bí thư Đảng uỷ Học viện Tài chính
||
||Giám đốc Học viện Tài chính
||phụ trách Đảng bộ Học viện Tài chính
Chi bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính
|-
! 8
| [[NguyễnPhan ThànhVăn LongChinh]]
||
* Ủy viên Ban thường vụ
||Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu
* Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan
||
* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
||Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
||phụ trách Đảng bộ cơ quan
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
|-
! 9
| [[NguyễnTrần VănThị CẩnBạch Dương]]
||
* Ủy viên Ban thường vụ
* Trưởng thưBan Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quanBộ
||TổngHàm cụcVụ trưởng TổngVụ cụcThi Hảiđua quankhen thưởng
||
||phụ trách Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan
|-
! 10
| [[Trần QuânMinh Tuân]]
||
* Ủy viên Ban thườngChấp vụhành
* Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
* Bí thư Đảng bộ bộ phận Văn phòng Bộ
||
||Chánh Văn phòng Bộ Tài chính
||phụChuyên trách Đảngcông bộtác bộ phận Văn Phòng bộđảng
|-
! 11
| [[Trương HùngQuốc LongAnh]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Vụ trưởng Vụ Tài chính
||
||phụ trách Chi bộ Cục Quản lý nợ và
tài chính đối ngoại
|-
! 12
| [[PhạmNguyễn Văn TrườngPhúc]]
||
||Ủy viên Ban Chấp hành
* Ủy viên Ban Chấp hành
* Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ
||
||
||phụ trách Chi bộ Vụ Tài chính
Hành chính sự nghiệp
|-
! 13
| [[Trần VănNgọc Thời]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||TGĐ Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
||
||phụ trách Đảng bộ cơ quan
Tổng cục Dự trữ Nhà nước
|-
! 14
| [[PhạmLương ĐìnhHoàng ThiThái]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Vụ trưởng Vụ CSTM đa biên
||
||phụ trách Chi bộ Vụ Chính sách thuế
|-
! 15
| [[TrầnNguyễn ĐứcPhú ThắngCường]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Vụ trưởng Vụ Khoa học & Công nghệ
||
||phụ trách Chi bộ Cục Quản lý công sản
|-
! 16
| [[HồTrần ThịQuang HằngHuy]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Vụ trưởng Vụ TT Châu Phi, Tây Á, Nam Á
||
||phụ trách Chi bộ Vụ Pháp chế
|-
! 17
| [[TrươngPhạm HùngNguyên SơnMinh]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Viện trưởng Viện nghiên cứu Thương mại
||
||
|-
! 18
| [[ĐặngBùi ĐứcHuy MaiSơn]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại
||
||phụ trách Chi bộ Cục Tin học và Thống kê Tài chính
|-
! 19
| [[ĐinhĐặng TrầnHuy LợiCường]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng
||
||phụ trách Chi bộ Vụ I
|-
! 20
| [[ĐặngTrần QuyếtQuang Tiến]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ
||
||phụ trách Đảng bộ Cục Tài chính Doanh nghiệp
|-
! 21
| [[PhùngNguyễn NgọcHữu KhánhQuý]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Tổng Biên tập Báo Công Thương
||
||
|-
! 22
| [[Đặng NgọcHoàng KhoaHải]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu.
||
||phụ trách Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính
|-
! 23
| [[ĐặngTrần ThịHữu Kim HoaLinh]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Cục trưởng Cục Thương mại ĐT và Công nghệ TT
||
||phụ trách công tác nữ công cơ quan Bộ
|-
! 24
| [[Vũ NhữThị ThăngThe]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ
||
||phụ trách công tác Chi bộ Vụ Hợp tác Quốc tế
|-
! 25
| [[Nguyễn ThànhHoàng HưngGiang]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch Bộ Công Thương
||
||phụ trách Chi bộ Vụ ngân sách Nhà nước
|-
! 26
| [[NguyễnHoàng HùngTiến MinhDũng]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Viện trưởng Viện Năng lượng
||
||phụ trách Chi bộ Vụ Thi đua Khen thưởng
|-
! 27
| [[Nguyễn Anh Tuấn]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực
||
||phụ trách Đảng bộ Cục Quản lý giá
|-
! 28
| [[Phạm VănHoàng HoànhOanh]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Vụ trưởng Vụ TT châu Á – Thái Bình Dương
||
||phụ trách Chi bộ Thời báo Tài chính Việt Nam
|-
! 29
| [[BùiNguyễn Xuân NgọcThanh]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ
||
||phụ trách Công đoàn Bộ
|-
! 30
| [[PhạmNguyễn ThuSỹ PhongCường]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Hiệu trưởng Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương TW
||
||phụ trách Chi bộ Tạp chí Tài chính
Chi bộ Nhà xuất bản Tài chính
|-
! 31
| [[Trịnh HoàngVăn HảiNgọc]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Cục trưởng Cục Quản lý thị trường
||
||phụ trách Đảng bộ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam,
Chi bộ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam
|-
! 32
| [[TriệuNguyễn ThọVăn HânThanh]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Cục trưởng Cục Hóa chất.
||
||phụ trách Chi bộ Vụ Đầu tư
|-
! 33
| [[PhanTrần Thị ThuLan HiềnAnh]]
||
||Ủy viên Ban Chấp hành
* Ủy viên Ban Chấp hành
* Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ
||Tổng giám đốc Công ty CP XNK Khoáng sản
||
||phụ trách Chi bộ Vụ Tài chính Ngân hàng
|-
! 34
| [[Trương ThịThanh Tuyết NhungHoài]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng
||
||phụ trách Chi bộ Vụ CĐKT&KT;
|-
! 35
| [[Nguyễn VănThị Hoa]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương
||
|-
! 36
| [[Hoàng Tuấn Khải]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||TGĐ Công ty CP XNK tổng hợp I Việt Nam.
||
|-
! 37
| [[Nguyễn Văn Thảo]]
||Ủy viên Ban Chấp hành
||Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực
||
||phụ trách Chi bộ Văn phòng Công đoàn, Thanh niên
|}