Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Sảng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Ông được biết đến vì là quyền thần đáng kể chống lại [[Tư Mã Ý]] dưới thời Ngụy đế [[Tào Phương]], gây nên một chuỗi căng thẳng trong chính quyền Tào Ngụy và dẫn đến kết cục [[sự biến Cao Bình Lăng]], khiến một lượng lớn đáng kể tông thất họ Tào bị tiêu diệt và đánh dấu quyền hành tuyệt đối của họ Tư Mã kể từ đây.
 
==TiểuThân sửthế==
Tào Sảng tiểu tự '''Mặc''' (默), người huyện Tiếu, [[Phái Quốc]] (沛國; nay là [[Bạc Châu]], [[An Huy]]), ông là con trai của Đại tướng quân Nguyên hầu [[Tào Chân]], một vị đại thần của Tào Ngụy, con nuôi của [[Tào Tháo]] và rất thân thiết với [[Tào Phi]]. Ngay từ khi còn nhỏ, giống với cha là Tào Chân có quan hệ tốt với Tào Phi, Tào Sảng là bạn từ hồi còn rất nhỏ của Thái tử [[Tào Duệ]] và cả hai có tình bạn rất khắn khít.
 
Năm Thái Hòa thứ 5 ([[231]]), cha ông Tào Chân qua đời, ông thừa tập tước vị '''Thiệu Lăng hầu''' (邵陵侯).
 
==Đại thần Tào Ngụy==
Năm Cảnh Sơ thứ 3 ([[239]]), Ngụy Minh Đế Tào Duệ băng hà. Khi Tào Duệ sắp mất, ông ta nghi ngờ Tư Mã Ý và sắp xếp kế hoạch gạt Tư Mã Ý ra khỏi triều đình của người kế vị là [[Tào Phương]].<ref>Sakaguchi 2005:204</ref> Ông muốn giao phó Tào Phương cho người chú là [[Tào Hổ|Tào Vũ]] (曹宇) với chức nhiếp chính, cùng với Tào Sảng, [[Tào Triệu]] (曹肇), và [[Tần Lãng]] (秦朗). Tuy nhiên, hai vị quan được ông tin tưởng là [[Lưu Phóng]] (劉放) và [[Tôn Tư]] (孫資) không thân thiết với Hạ Hầu Hiến và Tào Triệu sợ hãi về việc được phong làm các quan nhiếp chính, và tìm cách thuyết phục ông đưa Tào Sảng (là người họ thân thiết) cùng Tư Mã Ý (khi ấy đang chỉ huy quân tại huyện Cấp (汲縣)), thuộc Tân Hương, Hà Nam ngày nay, và là người Lưu Phóng cùng Tôn Tư thân thiết<ref>ibid.</ref>) làm nhiếp chính thay thế. Tào Vũ, Tào Triệu và Tần Lãng bị gạt khỏi kế hoạch. Chỉ còn Tào Sảng, và còn có cả Tư Mã Ý.
 
Năm Chính Thủy thứ 5 ([[244]]), Tào Sảng tung ra một cuộc tấn công lớn vào thành phố biên giới lớn của [[Thục Hán]] ở Hán Trung ([[Hán Trung]], [[Tứ Xuyên]] ngày nay), mà không chuẩn bị kỹ càng về hậu cần. Hai bên ở thế giằng co, nhưng sau khi các lực lượng Tào Ngụy hết lương thực, Tào Sảng buộc phải rút lui với tổn thất lớn về nhân mạng.<ref>Sakamoto 2005:51</ref> Tuy nhiên, dù thua trận, Tào Sảng vẫn nắm thực quyền.
 
==Chủ quan và bị gài bẫy==
Năm Chính Thủy thứ 8 ([[247]]), Tư Mã Ý chán nản với hoàn cảnh hữu danh vô thực của mình, cáo ốm xin về vườn. Tào Sảng phái [[Lý Thắng]] tới dò la có phải Tư Mã Ý ốm thật hay không, Tư Mã Ý đóng giả và lừa được Lý Thắng.<ref>Watanabe 2006:281</ref>
 
==Cái chết==
Năm Chính Thủy thứ 10 ([[249]]), Tư Mã Ý ra tay, phát động [[sự biến Cao Bình Lăng]] nổi tiếng. Khi Tào Phương và Tào Sảng ở bên ngoài Lạc Dương để tới thăm mộ Tào Duệ kết hợp với đi săn thì Tư Mã Ý, với sự trợ giúp của một số vị quan chống Tào Sảng, ép Quách thái hậu (vợ Minh Đế Tào Duệ) ra chiếu chỉ trừ Tào Sảng, đồng thời đóng tất cả các cổng thành [[Lạc Dương]] và gửi một thông báo tới Tào Phương, buộc tội Tào Sảng kìm chế và lũng đoạn triều đình và yêu cầu Tào Sảng cùng anh em của ông ta phải bị cách chức.
Năm Chính Thủy thứ 10 ([[249]]), Tư Mã Ý ra tay, phát động [[sự biến Cao Bình Lăng]] nổi tiếng.
 
Năm Chính Thủy thứ 10 ([[249]]), Tư Mã Ý ra tay, phát động [[sự biến Cao Bình Lăng]] nổi tiếng. Khi Tào Phương và Tào Sảng ở bên ngoài [[Lạc Dương]] để tới thăm mộ Tào Duệ kết hợp với đi săn thì Tư Mã Ý, với sự trợ giúp của một số vị quan chống Tào Sảng, ép Quách thái hậu (vợ Minh Đế Tào Duệ) ra chiếu chỉ trừ Tào Sảng, đồng thời đóng tất cả các cổng thành [[Lạc Dương]] và gửi một thông báo tới Tào Phương, buộc tội Tào Sảng kìm chế và lũng đoạn triều đình và yêu cầu Tào Sảng cùng anh em của ông ta phải bị cách chức.
 
Tào Sảng hoảng sợ không biết phải làm thế nào, thậm chí khi đã được cố vấn là Hoàn Phạm gợi ý mang Tào Phương chạy đến kinh đô khác ở Hứa Xương để phát hịch gọi quân các trấn về chống lại Tư Mã Ý, Tào Sảng chọn cách đầu hàng với lời hứa của Tư Mã Ý rằng sẽ cho ông ta giữ lại mọi chức danh. Tuy nhiên, Tư Mã Ý nhanh chóng nuốt lời và hành quyết Tào Sảng cùng tất cả phe cánh cùng họ hàng của họ vì tội mưu phản.<ref>Sakamoto 2005:162, Watanabe 2006:282</ref>