Khác biệt giữa các bản “Hoằng Trú”

Đã lùi về phiên bản 26604288 bởi Hancaoto (thảo luận): Ok. (TW)
n (Đã lùi lại sửa đổi của 42.114.178.94 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 113.162.201.97)
(Đã lùi về phiên bản 26604288 bởi Hancaoto (thảo luận): Ok. (TW))
 
== Tiểu sử ==
Hoàng tử Hoằng Trú là hoàng ngũ tử, con trai thứ 5 tính trong số hoàng tử sống tới khi tưởng thành của Ung Chính Đế, mẹ là [[HiếuThuần ThánhKhác HiếnHoàng hoàngQuý hậuPhi|Thuần Khác Hoàng quý phi]] Cảnh thị. Ông được [[Hiếu ThánhKính Hiến hoàngHoàng hậu]] Ô NữuLạt HỗNa Lộclạp thị nhận nuôi và dạy dỗ từ khi còn nhỏ.
 
Năm Ung Chính thứ 11 ([[1733]]), ông được phong tước '''DuHòa Thân vương''' (愉親和恭亲王). Không giống như 2 người anh của mình là Tam a ca [[Hoằng Thời]] và NgũTứ a ca [[Càn Long|Hoằng Lịch]], ông đã giả vờ điên dại và tỏ ra nữ tính để né tránh sự tranh giành ngôi báu của cha mình. Sau khi qua đời được ban thuỵ là '''Cung''' (恭), hiệu đầy đủ là '''DuHoà Cung Thân vương''' (恭亲王).
Năm [[Càn Long]] thứ 7 ([[1742]]), Càn Long Đế lấy ông làm người thừa tự cho hoàng thúc Du quận vương [[Dận Vu]] , sau đó phong Hoằng Trú làm '''Du Thân vương''' (愉親王).
 
Năm Ung Chính thứ 11 ([[1733]]), ông được phong tước '''Du Thân vương''' (愉親王). Không giống như 2 người anh của mình là Tam a ca [[Hoằng Thời]] và Ngũ a ca [[Càn Long|Hoằng Lịch]], ông đã giả vờ điên dại và tỏ ra nữ tính để né tránh sự tranh giành ngôi báu của cha mình. Sau khi qua đời được ban thuỵ là '''Cung''' (恭), hiệu đầy đủ là '''Du Cung Thân vương''' (愉恭亲王).
 
== Gia quyến ==
=== Hậu duệ ===
# Vĩnh Anh (永瑛), yểu mệnh, mẹ là Ô Trát Khố thị.
# Vĩnh TuBích (永;  1733 - 1772), mẹ là Ô Trát Khố thị, được phong ''Phụng ân phụ quốc công'' (1757), sau khi mất truy phong ''Hoà Cần Thân vương'' (和勤親王).
# Nhị tử, chết non, mẹ là Chương Giai thị.
# Tam tử, chết non, mẹ là Chương Giai thị.
# Vĩnh Tân (永璸; mất năm 1798), mẹ là Ô Trát Khố thị, thụ phong ''Nhị đẳng'' ''Phụng ân trấn quốc tướng quân'' (1754).
# NhịNgũ tử, chết non, mẹ là ChươngÔ GiaiTrát Khố thị.
# Vĩnh Tu (永瑹;  1733 - 1772), mẹ là Ô Trát Khố thị, được phong ''Phụng ân phụ quốc công'' (1757), sau khi mất truy phong ''Hoà Cần Thân vương'' (和勤親王).
# Vĩnh Huân (永瑍; mất năm 1783), mẹ là Thôi Giai thị, thụ phong ''Nhị đẳng'' ''Phụng ân trấn quốc tướng quân'' (1779).
# Vĩnh Côn (永琨; mất năm 1803), mẹ là Ô Trát Khố thị, thụ phong ''Phụng ân phụ quốc công'' (1768).