Khác biệt giữa các bản “Hoằng Trú”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
n
Đã khóa “Hoằng Trú” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:29, ngày 6 tháng 7 năm 2017 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
(Đã lùi về phiên bản 26604288 bởi Hancaoto (thảo luận): Ok. (TW))
n (Đã khóa “Hoằng Trú” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:29, ngày 6 tháng 7 năm 2017 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))