Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n
{{chú thích trong bài}}
{{Bộ Việt Nam
| tên bộ = Bộ Khoa học và Công nghệ
}}
 
'''Bộ Khoa học và Công nghệ''' là cơ quan của [[Chính phủ Việt Nam|Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.<ref>{{Chú thích web|url=http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=166025|title=Quyết định số 20/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ}}</ref>
 
==Lịch sử ==
*8/2002, Bộ Khoa học và Công nghệ
 
== Chức năng nhiệm vụ ==
==Lãnh đạo Bộ==
===Lãnh đạo qua các thời kỳ===
''Xem thêm: [[Danh sách Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam]]''
{{Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam}}
 
===Lãnh đạo đươnghiện nhiệm=nay==
* Bộ trưởngtrưởngː [[Chu Ngọc Anh (chính khách)|Chu Ngọc Anh]] Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] khóa XII.
;Thứ trưởng
*TS. [[Trần Việt Thanh]], Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, kiêm nhiệm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ
*TS. [[Trần Văn Tùng]] - Bí thư Đảng ủy bộ - nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ KH và CN
*TS. [[Trần Quốc Khánh]], nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ
* TS. [[Phạm Công Tạc]] - nguyên Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ
* Ông [[Phạm Đại Dương]], kiêm Trưởng ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.<ref>{{Chú thích web|url=http://khoahocphattrien.vn/tin-tuc/bo-nhiem-ong-pham-dai-duong-giu-chuc-thu-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe/2015100604048738p1c882.htm|title=Bổ nhiệm ông Phạm Đại Dương giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ|website=Khoa học và Phát triển}}</ref>
 
*Thứ trưởngː [[Trần Việt Thanh]]
==Cơ cấu tổ chức==
*Thứ trưởngː [[Trần Văn Tùng]]
*Thứ trưởngː [[Trần Quốc Khánh]]
* Thứ trưởngː [[Phạm Công Tạc]]
* Thứ trưởngː [[Phạm Đại Dương]]
 
== Tổ chức Đảng ==
* Xem thêmː [[Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ Đảng Cộng sản Việt Nam|Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ]]
 
==Tổ chức chính quyền==
 
=== Cơ quan chưc năng ===
* Văn phòng Bộ.
* Thanh tra Bộ
* Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên.
* Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật.
* Vụ Công nghệ cao.
* Vụ Kế hoạch -Tổng hợp.
* Vụ Tài chính.
* Vụ Hợp tác quốc tế.
* Vụ Pháp chế.
* Vụ Phát triển KH&CN địa phương.
* Vụ Thi đua - Khen thưởng.
* Vụ Tổ chức cán bộ.
* Thanh tra Bộ.[[thanhtra.most.gov.vn]]
* Văn phòng Bộ.
* Cục công tác phía Nam Bộ KH&CN tại [[thành phố Hồ Chí Minh]]<ref>{{Chú thích web|url = http://sromost.gov.vn|title = Cục Công tác phía Nam}}</ref>
* [[Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ]].
* Ban Quản lý [[Khu công nghệ cao Hoà Lạc]].
 
===Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ===
* [[Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ]] (NISTPASS).
* [http://khoahocphattrien.vn Báo Khoa học và Phát triển] - Cơ quan ngôn luận của Bộ Khoa học và Công nghệ.
*Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước.
* Trung tâm Tin học.
* [http://khoahocphattrien.vn Báo Khoa học và Phát triển] - Cơ quan ngôn luận của Bộ Khoa học và Công nghệ.
* [[Tạp chí Hoạt động khoa học|Tạp chí]] Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
* Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ.
* [[Viện Ứng dụng Công nghệ]] (NACENTECH).
* [[Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam]] (VAEC).
*[[Viện Khoa học sở hữu trí tuệ]] (VIPRI).
*[[Viện đánh giá khoa học và định giá công nghệ]].
* Trung tâm Tin học.
* Trung tâm nghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế. (VISTIP)
* Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng.
* Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ.
* [[Tạp chí Tia Sáng]].
{{Bộ* trưởngTạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam}}
* [[Văn phòng Công nhận các tổ chức chứng nhận chất lượng (Việt Nam)|Văn phòng Công nhận các tổ chức chứng nhận chất lượng]].
* Văn phòng đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ.
* Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước.
* [[Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật]].
 
===Các Doanh nghiệp thuộc Bộ===
* Công ty Công nghệ Điện tử, Cơ khí và Môi trường (EMECO).
* [[FPT|Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ]] (FPT).
* Huân chương Hồ Chí Minh (2004)
* Huân chương Độc lập hạng nhất (1999).
===LãnhBộ đạotrưởng qua các thời kỳ===
* ''Xem thêm: [[Danh sách Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam]]''
 
== Thứ trưởng qua các thời kỳ ==
 
==Chú thích==
{{Tham khảo}}