Khác biệt giữa các bản “Chu Ngọc Anh (chính khách)”

(đầu)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Cuộc đời và sự nghiệp==
Ông sinh ngày [[17 tháng 06]] năm [[1965]], tại Thành phố [[Hà Nội]].
 
*1/1988 – 11/1995: Nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.
*2004 – 2007: Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ
*2007 – 2011: Cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
*8/2010 - 12/ 2010: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
*01/2011 - 02/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
*3/2013 – 5/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư [[Tỉnh ủy Phú Thọ]].
*Từ 5/2013 – 9/2015: Ủy viên dự khuyết [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI]], Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhânnhân dân tỉnh Phú Thọ.
*Từ 9/2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
*Từ 1/2016: Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII]], Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
*Tháng 4 năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thay cho ông [[Nguyễn Quân]].