Khác biệt giữa các bản “Air India”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
!Ghi chú
|-
|[[Airbus A310A319]]
|1922
|201 (0/20/181)
|tầm ngắn và trung
|8 sở hữu<br />11 thuê
|-
|[[BoeingAirbus 737-800A320]]
|32
|13<br />(11 đơn)
|157 (0/32/125)
|các tuyến trung và nội địa
|7 thuê
|-
|[[Airbus A320neo]]
|[[Boeing 747#747-300|Boeing 747-300]]<br />Combi
|27
|NYA
|-
|[[Airbus A321]]
|20
|283 (16/40/227)
|các tuyến tầm trung và xa
|Sẽ được chuyển thành máy bay vận tải hàng,<br />một khi Air India nhận được tàu bay thay thế
|-
|[[BoeingAirbus 747A350|BoeingAirbus 747A350-400900]]
|80
|TBA
|435 (16/34/385)
|1
|các tuyến dài
|6 sở hữu<br />2 thuê
|-
|[[Boeing 747|Boeing 747-400]]<br />Combi
|1
|283 (16/40/227)
|các tuyến dài
|đang thuê từ [[Air Canada]]
|-
|[[Boeing 777-200]]
|1
|các tuyến dài
|đang thuê từ [[United Airlines]]
|-
|[[Boeing 777-200ER]]
|3
|các tuyến dài
|đang thuê từ [[United Airlines]]
|-
|[[Boeing 777-200LR]]
|-8
|(8 đơn)
| NYA
|các tuyến siêu dài
|3
|sẽ giao trong 2007-2009
|-
|[[Boeing 777-300ER]]
|12
|(15 đơn)
|NYA
|các tuyến dài
|
|các tuyến dài
|sẽ giao trong 2007-2010
|-
|[[Boeing 787-8]]
|23
|(27 đơn)
|NYA
|các tuyến dài
|sẽ giao trong 2008-2012
2

lần sửa đổi