Khác biệt giữa các bản “Sông Cổ Chiên”

n
n
[[Tập tin:Sông Cổ Chiên, đoạn qua TP.Vĩnh Long.JPG|nhỏ|phải|200px|Sông Cổ Chiên, đoạn qua thành phố Vĩnh Long.]]
[[Tập tin:Ben do Ngang.JPG|thumb|200px|Bến phà ở Mỹ Long Bắc Cầu Ngang]]
'''Sông Cổ Chiên''' là một [[phân lưu]] của [[sông Cửu Long]], dài khoảng 82&nbsp;km<ref>{{Chú thích sách|author=Lê Thông|coauthors=Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Văn Phú et al|title=Địa lý các tỉnh và thành phố Việt Nam (tập 6)|origyear=2006|edition=lần in thứ 1|year=2006|publisher=[[Nhà xuất bản Giáo dục]]|location=[[Hà Nội]] ([[Việt Nam]])|language=tiếng Việt|id=ISBN 8934980639184|page=104|quote=}}</ref>, làm thành ranh giới tự nhiên giữa các tỉnh [[Vĩnh Long]] với Bến Tre, [[Trà Vinh]] với [[Bến Tre]].
 
== Địa lý ==
Sông bắt đầu từ [[Vĩnh Long (thành phố)|thành phố Vĩnh Long]], chảy theo hướng tây bắc-đông nam, đổ ra [[biển Đông]] qua 2 cửa sông là cửa Cung Hầu và cửa Cổ Chiên. Cửa Cổ Chiên ở giữa [[Thạnh Phú]] (Bến Tre) và [[Châu Thành, Trà Vinh|Châu Thành]] (Trà Vinh). Cửa Cung Hầu lệch về phía Trà Vinh, giữa Châu Thành và [[Cầu Ngang]].
 
Sông bắt đầu từ [[Vĩnh Long (thành phố)|thành phố Vĩnh Long]], chảy theo hướng tây bắc-đông nam, dọc theo ranh giới giữa các huyện [[Long Hồ (huyện)|Long Hồ]] (Vĩnh Long), [[Chợ Lách]], [[Mỏ Cày Bắc]], [[Mỏ Cày Nam]], [[Thạnh Phú]] (đều của Bến Tre) ở bên tả với thành phố Vĩnh Long, [[Mang Thít]], [[Vũng Liêm]] (đều của Vĩnh Long), [[Càng Long]], [[Châu Thành, Trà Vinh|Châu Thành]], [[Cầu Ngang]] (đều của Trà Vinh) bên hữu.
 
SôngĐến bắtranh đầugiới từngã [[Vĩnhba Longgiữa (thànhChâu phố)|thànhThành phố VĩnhCầu Long]]Ngang, chảysông theochia hướnglàm tây bắc-đông nam,hai đổ ra [[biển Đông]] qua 2 cửa sông là cửa Cung Hầu và cửa Cổ Chiên. Cửa Cổ Chiên ở giữa [[Thạnh Phú]] (Bến Tre) và [[Châu Thành, Trà Vinh|Châu Thành]] (Trà Vinh). Cửa Cung Hầu lệch về phía Trà Vinh, giữa Châu Thành và [[Cầu Ngang]].
 
Trên dòng sông Cổ Chiên cũng có nhiều cù lao và cồn như: cù lao Nai, cồn Chen, cồn Dung, cồn Lớn. Các cồn này thuộc về tỉnh [[Bến Tre]].