Mở trình đơn chính

Các thay đổi

*[[Thiếu tướng]]
*[[Chuẩn tướng]]
*[[Nguyên soái]]
 
==Chú thích==
{{Tham khảo|2}}
1.274

lần sửa đổi