Khác biệt giữa các bản “Oskari Mantere”

Trang mới: “{{Infobox officeholder 1 | honorific-prefix = | name = Oskari Mantere | honorific-suffix = | image = OskariMantere.jpg | images…”
(Trang mới: “{{Infobox officeholder 1 | honorific-prefix = | name = Oskari Mantere | honorific-suffix = | image = OskariMantere.jpg | images…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có sự khác biệt)