Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
== Lãnh đạo hiện nay ==
* Giám đốc: [[Thiếu tướng]], TS [[Hoàng Văn Minh]]
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%;" style="background:#efefef;"
* Chính ủy: [[Trung tướng]] Lê Anh Thơ
!TT
! style="width:140px" |Chức vụ
! style="width:250px" |Họ tên
! style="width:100px" |Đảm nhiệm
! style="width:500px" |Chức vụ trước
! style="width:70px" |Ghi chú
|-
|1
|Giám đốc
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|60x60px]] [[Hoàng Văn Minh|'''Hoàng Văn Minh''']]
|Từ [[2015]]
|Phó Giám đốc [[Học viện Lục quân (Việt Nam)|Học viện Lục quân]]
|
|-
|2
|Chính ủy
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General_Left.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General_Left.jpg|70x70px]] '''[[Trần Đức Nhân|Lê Anh Thơ]]'''
|Từ [[2015]]
|Phó Chính ủy [[Quân khu 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 5]]
|
|-
|3
|Phó Giám đốc
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|60x60px]] [[Nguyễn Đình Bình|'''Nguyễn Đình Bình''']]
|Từ [[2010|2011]]
|
|
|-
|4
|Phó Giám đốc
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|60x60px]] [[Nguyễn Ngọc Cả|'''Nguyễn Ngọc Cả''']]
|Từ [[2013|2014]]
|
|
|-
|5
|Phó Giám đốc
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|60x60px]] Trần Khắc Đào
|Từ [[2015]]
|
|
|-
|6
|Phó Chính ủy
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General_Left.jpg|60x60px]] [[Hoàng Văn Minh|'''Nguyễn Đức Cường''']]
|Từ [[2016|2012]]
|Chính ủy [[Binh chủng Tăng-Thiết giáp Quân đội Nhân dân Việt Nam|Binh chủng Tăng Thiết giáp]]
|
|}
* Giám đốc: [[Thiếu tướng]], TS [[Hoàng Văn Minh]]
* Chính ủy: [[Trung tướng]]
* Phó Chính ủy: [[thiếu tướng]], [[Nguyễn Đức Cường|nguyễn đức cường]]
* Phó Giám đốc: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đình Bình]]
* Phó Giám đốc: [[Thiếu tướng]]
* Phó Giám đốc: Đại tá Trần Khắc Đào
 
== Tổ chức Đảng ==
* 2005-2010, [[Lê Văn Bảy]], [[Thiếu tướng]] (2006)
* 2010-2.2015, [[Trần Xuân Bảng]], [[Trung tướng]] (2012)<ref name=":0" />
* 2.2015-nay, [[Lê Anh Thơ]], [[ThiếuTrung tướng]] (20122016), nguyên Phó Chính ủy [[Quân khu 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 5]]<ref name=":0" />
 
== Phó Giám đốc qua các thời kỳ ==
* 2008-2013, [[Nguyễn Đôn Tuân]], PGS.TS, Thiếu tướng, Trung tướng (2014), Cục trưởng [[Cục Khoa học Quân sự (Việt Nam)|Cục Khoa học Quân sự]]
* 2013-1.2015, [[Hoàng Văn Minh]], TS, Thiếu tướng (2012), Giám đốc Học viện Lục quân (2015)
* 2013-nay, [[Nguyễn Đình Bình]], GS.TS, Thiếu tướng<ref>{{Chú thích web|url = http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZPJjptAFEW_pT8AUQxmWBZzQZl5MLWxysZgjPGEbQxfHyeKsuv0Jun3Vk860rl38VjCrlhyos-2off2fKLHnzeR1hb0Y0XjIFA4CwAk8KmIDcSDQGALdnUox5cxoNEw87BT7YlS3eyKAPSvQXazxm_jyZXEpVQF8qRW8hgOovhS3VvNOB0NnyjsirV2oXJw8Oz81m3hkqNVmtr9WlMTB5Inqm-o6XUN5dCYCKm1C1FqtdrleTzxT4KLjSblibyv61mbMB-n5cc7ePkODj4ZCL7uRX4hug0dUcYAKNheAASdLFYjQQBQ-A38RVG-AflTicezKbsC4jo5TBc0d3N8mGPsd5zrG5UH5gwsD5vCz45eUgVcgi3EbbJxMEeQmN2UHnyc-quwyuNMg1Cmw2b9hTD5bqEO_rfQDhwLIDd1F0kQ8W_1Nzf0_r3QZUlzPG_ev5eH27NqntFomsZ-4LThUURWXEcdxfUi4wlKlnOg2cqzuLcKU15P7imX22t0My39ficcR5eANpiOL-hlq-tgDe04yEwCZ-1mxbkjODOJTc4Q8enRXscVxuG9sJ2wZWDdd_swKk2pmBeCE6m1sPPTQuT3zn7yq96bH-utFuCS6ZlIp2fmUbC-c-537KV_YilWuD8rNB8_ACIRI_Y!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|title = Học viện Lục quân triển khai công tác Thông tin Khoa học quân sự năm 2015}}</ref>
* 2015-nay, [[Nguyễn Ngọc Cả]], TS, [[Thiếu tướng]] (2016)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.clbdoanhnhansaigon.vn/vn/news/no-text592748819155751991/hoat-dong-ban/651/giai-tennis-giao-huu-sai-gon-da-lat.clbdnsg|title = Giải tennis giao hữu Sài Gòn - Đà Lạt}}</ref>, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 315
* 2016-nay, [[Trần Khắc Đào]], Đại tá
 
== Phó Chính ủy qua các thời kỳ ==
* -2008, [[Nguyễn Xuân Sương]], [[Thiếu tướng]] (2007)
* 2008-2010, [[Trần Xuân Bảng]], [[Thiếu tướng]], sau là Trung tướng Chính ủy Học viện Lục quân
* 2010-nay2012, [[Trần Văn Bộ]], [[Thiếu tướng]] (2010)<ref>{{Chú thích web|url = http://dlu.edu.vn/vn/content/tintuc/tincaptruong/truong-dai-hoc-da-lat-to-chuc-hoi-thao-cong-tac-tuyen-giao-trong-cac-truong-cao-dang-dai-hoc-nam-2014_62234.aspx|title = Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội thảo Công tác tuyên giáo trong các trường cao đẳng, đại học năm 2014}}</ref>
* 2012-nay, [[Nguyễn Đức Cường]], [[Thiếu tướng]] (2010)<ref>{{Chú thích web|url = http://dns1.dlu.edu.vn/news_detail.aspx?newsId=6156&orgId=1|title = Trường Đại học Đà Lạt kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển (1958 - 2013)}}</ref>, nguyên Chính ủy [[Binh chủng Tăng-Thiết giáp, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Binh chủng Tăng-Thiết giáp]]
* 2010-nay, [[Trần Văn Bộ]], [[Thiếu tướng]] (2010)<ref>{{Chú thích web|url = http://dlu.edu.vn/vn/content/tintuc/tincaptruong/truong-dai-hoc-da-lat-to-chuc-hoi-thao-cong-tac-tuyen-giao-trong-cac-truong-cao-dang-dai-hoc-nam-2014_62234.aspx|title = Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội thảo Công tác tuyên giáo trong các trường cao đẳng, đại học năm 2014}}</ref>
==Xem thêm==
* [[Danh sách các trường đại học, cao đẳng quân sự Việt Nam]]