Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Đế quốc Tây Ban Nha

bớt 4 byte 1 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
* [[Madrid]] (1561–1601)
* [[Valladolid]] (1601–06)
* [[Madrid]] (từ 1606)}}
|national_motto = {{native phrase|la|"[[Plus ultra (motto)|Plus ultra]]"|italics=no}} <br /> {{small|"Mở rộng hơn nữa"}}
|national_anthem =
1.316

lần sửa đổi