Khác biệt giữa các bản “Duy Khánh”

https://www.youtube.com/watch?v=rxgO9KB8VvE&t=1973s
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(https://www.youtube.com/watch?v=rxgO9KB8VvE&t=1973s)
*[http://www.michaelpdo.com/Duykhanh.htm Bài viết về Duy Khánh], [http://www.dosite.net/lanchi/TuongNiemDuyKhanha.mp3 Nghe audio phần 1] và [http://www.dosite.net/lanchi/TuongNiemDuyKhanhb.mp3 phần 2] bài viết này trên đài Việt Nam Hải Ngoại, do Đỗ Văn Phúc và Hoàng Lan Chi thực hiện.
*[http://nhacvang.org/ca-si-53/duy-khanh.html Tiểu sử Duy Khánh]
{{Tứ trụ nhạc vàng}}{{Https://www.youtube.com/watch?v=rxgO9KB8VvE&t=1973s}}
{{ngày tháng sống|sinh=1936|mất=2003}}
 
Người dùng vô danh