Khác biệt giữa các bản “Tenzin Gyatso”

* [https://www.youtube.com/watch?v=POm4gusZa6U Đức Đạt Lai Lạt Ma bị gọi là Kẻ Độc Tài Hồi Giáo? | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt]
 
 
{{Viết tắt Phật học}}
{{Các vị Đạt-lại Lạt-ma}}
{{Người đoạt giải Nobel Hòa bình}}
[[Thể loại:Bất bạo động]]
[[Thể loại:Người hoạt động xã hội vì quyền động vật]]
[[Thể loại:Người Thanh Hải]]
Người dùng vô danh