Khác biệt giữa các bản “Krông Năng”

n (clean up, replaced: → (2), {{Sơ khai Hành chính Việt Nam}} → {{sơ khai Đắk Lắk}} using AWB)
Số buôn của người dân tộc thiểu số trong huyện là 30 buôn.
== Lịch sử hình thành ==
Mảnh đất này trước 1975 thuộc quận Thuần Mẫn tỉnh Phú Bổn. Sau 1975 vùng phía nam quận Thuần Mẫn được chia sang tỉnh Đắk Lắk gọi là huyện Krông Buk. Ngày 3-4-1980, Hội đồng chính phủ ra nghị quyết số 110-CP về chia huyện Krông Buk thành 2 huyện Krông Buk và huyện mới Ea Hleo. Trong đó Huyện Krông Buk gồm có các xã Cư Nê, Ea Tul, Ea Rơng, Thống Nhất, Ea Hồ, Cư Bao, Cuôr Đăng, Bình Thuận, Phú Xuân, Phú Lộc, Cu Pông, Krông Năng, Pông Drang, Đoàn KếtDrangt, Dliê Ya và Tam Giang. Huyện được thành lập vào ngày 9-11-1987 theo Quyết định số 212-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, gồm 7 xã: Dliê Ya, Ea Hồ, Ea Tóh, Krông Năng, Phú Lộc, Phú Xuân, Tam Giang.
 
Năm 1993, thành lập xã Ea Tam trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Tam Giang.
Người dùng vô danh