Khác biệt giữa các bản “Tào Ngụy”

|2||Liệt Tổ 烈祖||Minh Hoàng đế 明皇帝 || [[Tào Duệ]] || Thái Hòa 太和 (227-233) <br/> Thanh Long 青龙 (233- 237) <br/> Cảnh Sơ 景初 (237-239)|| 226 -229
|-
|3||||Lệ Công 厉公 || [[Tào Phương]] ||CánhCảnh Sơ 景初 239 <br/> Chính Thủy 正始 (240–249) <br/> Gia Bình 嘉平 (249–254)|| 239 -254
|-
|4||||Hương Công 鄉公 || [[Tào Mao]] || Chính Nguyên 正元 (254-256) <br/> Cam Lộ 甘露 (256-260)|| 254 -260
|-
|}
 
== Các nhân vật quan trọng ==
* [[Tào Tháo]]