Khác biệt giữa các bản “Blackpink”

n (Đã thay đổi mức khóa của “Black Pink” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:45, ngày 21 tháng 7 năm 2017 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)]…)
| colspan="3" |'''[[Tiếng Nhật]]'''
|-
| rowspan="2" |2017
|[https://www.youtube.com/watch?v=RHpwpBnfLco ''"BOOMBAYAH (JP Ver.)"'']
|Ngày 13 tháng 7 năm 2017
|-
|''[https://www.youtube.com/watch?v=rCr57C1F_38 "WHISTLE (JP Ver .)"]''
|Ngày 14 tháng 7 năm 2017
|}
195

lần sửa đổi