Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Lon123/Nháp 13”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
|- style="background: #f0fff0;"
| [[Wikipedia:Dự án/Quần vợt/Article guidelines|Article Guidelines]]
| [[Thảo luận Wikipedia:Dự án/Quần vợt/Article guidelines|talkthảo luận]]
|- style="background: #ffffff;"
| [[Wikipedia:Dự án/Quần vợt/Assessment|Assessment Department]]
| [[Thảo luận Wikipedia:Dự án/Quần vợt/Assessment|talkthảo luận]]
|- style="background: #f0fff0;"
| [[Wikipedia:WikiProject Tennis/CleanupDọn sạch|Cleanup Department]]
| [[Thảo luận Wikipedia:WikiProject Tennis/Cleanup|talkthảo luận]]
|- style="background: #ffffff;"
| [[Wikipedia:WikiProject Tennis/Bản mẫu|Bản mẫu và Thể loại]]
| [[Thảo luận Wikipedia:WikiProject Tennis/Bản mẫu|thảo luận]]
|- style="background: #f0fff0;"
| [[Wikipedia:WikiProject Tennis/Dự án Grand Slam Project|Dự án Grand Slam Project]]
| [[Thảo luận Wikipedia:WikiProject Tennis/Grand Slam Project|thảo luận]]
|- style="background: #ffffff;"
Người dùng vô danh