Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ tọa độ cầu”

n (→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:04.5101763)
Trong [[toán học]], một '''hệ tọa độ cầu''' là một hệ [[hệ tọa độ|tọa độ]] cho không gian 3 chiều mà vị trí một điểm được xác định bởi 3 số: '''khoảng cách theo hướng bán kính''' từ gốc tọa độ, '''góc nâng''' từ điểm đó từ một mặt phẳng cố định, và '''góc kinh độ''' của [[hình chiếu vuông góc]] của điểm đó lên mặt phẳng cố định đó.
 
Tọa độ cầu của một điểm có thể tính được từ [[hệ tọa độ Descartes|tọa độ CartesianDescartes]] bằng công thức sau
:<math>r=\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}</math>
:<math>{\varphi}=\operatorname{arctan}(y/x)</math>
Các công thức này giả sử rằng cả hai hệ có cùng điểm gốc, và mặt phẳng cố định là mặt ''x''–''y'', và góc kinh độ được đo từ trục ''x'', sao cho trục ''y'' có giá trị ''φ''=+90°.
 
Ngược lại tọa độ CartesianDescartes có thể tính được từ tọa độ cầu bằng công thức:
:<math>{x}=r \, \cos\varphi \, \sin\theta \quad </math>
:<math>{y}=r \, \sin\varphi \, \sin\theta \quad </math>
111

lần sửa đổi