Khác biệt giữa các bản “Danh sách nhân vật trong truyện Harry Potter”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
=== Khác ===
* Giáo sư [[Nhân viên Hogwarts#Cuthbert Binns|Cuthbert Binns]]
* Myrtle Elizabeth Warren - ma khóc nhè Myrtle
* [[Sinh vật huyền bí trong Harry Potter#Ma|Ma Myrtle Khóc nhè]]
* Ngài Patrick Delaney - Podmore
* Peeves (yêu tinh)