Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
| Capital = [[Ngân Xuyên]]
| LargestCity = [[Ngân Xuyên]]
| Secretary = [[Thạch KiếnThái HoaPhong]] 李建华石泰峰
| Governor = [[Hàm Huy]] 咸辉
| Bildname = Ningxia in China (+all claims hatched).svg