Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nguyễn Ngọc Lưu Ly”

→‎Nguyễn Ngọc Lưu Ly: biểu quyết xóa cho bài này đi
(→‎Nguyễn Ngọc Lưu Ly: biểu quyết xóa cho bài này đi)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
;Xóa
#{{bqx}} Tôi chưa thấy cô này có đóng góp gì nổi bật cho khoa học cả! [[Thành viên:Theduong|Theduong]] ([[Thảo luận Thành viên:Theduong|thảo luận]]) 03:21, ngày 16 tháng 6 năm 2017 (UTC)
#{{bqx}} Chưa thấy nổi bật. --[[Thành viên:Gió Đông|Gió Đông]] ([[Thảo luận Thành viên:Gió Đông|thảo luận]]) 03:43, ngày 16 tháng 6 năm 2017 (UTC)
# {{bqx}} Hãy còn non và xanh lắm. --[[Thành viên:Minh Tâm-T41-BCA|Двина]]-[[Thảo luận thành viên:Minh Tâm-T41-BCA|C75MT]] 04:20, ngày 16 tháng 6 năm 2017 (UTC)--
# {{bqx}} Chưa có công trình nghiên cứu quốc tế nổi bật, nhân vật chưa có ảnh hưởng lớn trong giới nghiên cứu học thuật. Nếu xét phương Tây, nhiều nhân vật có học hàm ở độ tuổi trẻ hơn, nhưng họ có công trình nghiên cứu quốc tế. --[[Thành viên:Nacdanh|Nacdanh]] ([[Thảo luận Thành viên:Nacdanh|thảo luận]]) 06:07, ngày 16 tháng 6 năm 2017 (UTC)
# {{bqx}} Chưa có đóng góp nổi bật. [[Thành viên:Minh28397|Minh28397]] ([[Thảo luận Thành viên:Minh28397|thảo luận]]) 08:02, ngày 16 tháng 6 năm 2017 (UTC)
#{{bqx}} Nếu là phó giáo sư, chắc cần có nhiều công trình nghiên cứu nổi bật hơn nữa. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 03:50, ngày 18 tháng 6 năm 2017 (UTC)
#{{bqx}} Dường như được báo giới nhắc đến là do cháu của Nguyễn Lân chứ không phải vì thành tích học thuật (công trình khoa học, bài báo, nghiên cứu...) Học hàm phó giáo sư của Việt Nam không phải là nổi bật. [[Thành viên:Én bạc|Én bạc]] ([[Thảo luận Thành viên:Én bạc|thảo luận]]) 05:24, ngày 18 tháng 6 năm 2017 (UTC)
#{{bqx}} Không có công trình nghiên cứu quốc tế nổi bật. —[[User:AlbertEinstein05|<font color="red">''ALBERT''</font>]] <span style="font-family: Linux Libertine, Cambria, serif; font-size: larger; font-variant: small-caps;">[[User talk:AlbertEinstein05|<font color="blue">EINSTEIN</font>]]</span> 08:14, ngày 18 tháng 6 năm 2017 (UTC)
#{{bqx}} Việt Nam chưa có bằng cấp sáng tạo về khoa học cả, không có công trình nổi bật, chưa có ảnh hưởng lớn, nên XÓA. —[[User:Quý Natal 08|<font color="red">''NATAL''</font>]] <span style="font-family: Linux Libertine, Cambria, serif; font-size: larger; font-variant: small-caps;">[[User talk:AlbertEinstein05|<font color="blue">DJ</font>]]</span> 18:07, ngày 19 tháng 6 năm 2017 (UTC)
#{{bqx}} Không đủ độ nổi bật. <span style="color:DarkGreen; font-family:Tahoma"><span style="display:none;">Thành viên:</span><font color="OrangeRed">'''B</font>oyconga<font color="Orange">278'''</font></span> 09:35, ngày 16 tháng 7 năm 2017 (UTC)
;Giữ
#{{bqg}} nữNữ phó giáo sư trẻ nhất nước, công dân tiêu biểu của thủ đô, quá nổi bật. [[Thành viên:Future ahead|Future ahead]]&nbsp;([[Thảo luận Thành viên:Future ahead|Thảo luận]]&nbsp;'''·''' [[Special:Contributions/Future ahead|Đóng góp]]) 05:08, ngày 16 tháng 6 năm 2017 (UTC)
#{{bqg}} nênNên giữ để sau này phát triển bài viết thêm, nữ giáo sư trẻ mà, đường còn dài. Lengkeng91 03:30, ngày 17 tháng 6 năm 2017 (UTC)
#: Wiki không dự đoán tương lai, nếu nhân vật có công trình nghiên cứu quốc tế thì giới khoa học thế giới sẽ đề cập. [[Thành viên:Nacdanh|Nacdanh]] ([[Thảo luận Thành viên:Nacdanh|thảo luận]]) 07:52, ngày 17 tháng 6 năm 2017 (UTC)
;Ý kiến