Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Ngô Quyền”

:"Lịch tháng 4 năm 898" nào? Lịch đó do ai hay tổ chức nào biên tập, là dạng ấn bản giấy hay điện tử? Nếu là giấy thì nhà xuất bản nào, xuất bản năm nào v.v.? <tt>~&nbsp;</tt>[[User talk:Huỳnh Nhân-thập|<tt>'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>'''</tt>]] 06:23, ngày 16 tháng 7 năm 2017 (UTC)
Dương lịch ngày 6 tháng 4 năm 898 âm là 12 tháng 3 năm Mậu Ngọ[[Đặc biệt:Đóng góp/8.37.225.81|8.37.225.81]] ([[Thảo luận Thành viên:8.37.225.81|thảo luận]]) 13:10, ngày 16 tháng 7 năm 2017 (UTC)
:Tôi cần biết lịch nào cho biết thông tin này? <tt>~&nbsp;</tt>[[User talk:Huỳnh Nhân-thập|<tt>'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>'''</tt>]] 13:14, ngày 16 tháng 7 năm 2017 (UTC)