Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Đức Đạt”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Thông tin nhân vật phong kiến
| tên = Nguyễn Đức Đạt
| tên gốc = 阮德達
| hình =
| cỡ hình =
| ghi chú hình =
| tên khác =
| húy =
| tự = Khoát Như
| hiệu = Nam Sơn Chủ Nhân<br>Nam Sơn Dưỡng Tẩu<br>Khả Am Chủ Nhân
| tôn xưng =
| bút danh =
| học vấn = [[Thám hoa]]
| chức quan= Lại bộ Thượng thư
| kiểu phối ngẫu = <!-- thê, thiếp, phu quân -->
| phối ngẫu=
| kiểu phối ngẫu 2=
| phối ngẫu 2 =
| chồng =
| vợ =
| con cái = Nguyễn Đức Hiểu
| tước hiệu=
| tước vị =
| cha = Nguyễn Đức Diệu
| mẹ =
| giới tính=
| sinh = 1824
| nơi sinh = làng Hoành Sơn, xã Nam Hoa Thượng, tổng [[Trung Cần]] (nay là xã [[Khánh Sơn]], huyện [[Nam Đàn]], tỉnh [[Nghệ An]])
| mất = {{năm mất và tuổi|1887|1824}}
| nơi mất =
| ngày an táng=
| nơi an táng =
| nghề nghiệp = Viên chức, nhà giáo
| tôn giáo =
| quốc gia =
| quốc tịch=
| dân tộc =
| triều đại= [[Nhà Nguyễn]]
| tác phẩm = <!-- nổi bật -->
}}
 
 
'''Nguyễn Đức Đạt''' ([[chữ Hán]]: 阮德達, [[1824]]<ref>Theo Bách khoa toàn thư Việt Nam thì ông sinh năm 1823, ở đây trích theo Ninh Viết Giao.</ref> - [[1887]]), tự '''Khoát Như''', hiệu '''Nam Sơn Chủ Nhân''', '''Nam Sơn Dưỡng Tẩu''', '''Khả Am Chủ Nhân''', là nhà nho, nhà giáo Việt Nam.
 
Ông đỗ [[Hương cống|cử nhân]] khoa [[Đinh Mùi]] [[1847]]. Năm [[Quý Sửu]] [[1853]], tức đời [[Tự Đức]] thứ 6, ông đỗ [[Thám hoa]], cùng với một danh nho khác của Nam Đàn là [[Nguyễn Văn Giao]]. Ông được bổ vào viện Tập hiền, sau đó thăng làm Cấp sự trung. Được ít lâu, ông xin cáo quan về phụng dưỡng song thân và mở trường dạy học. Năm [[1863]], ông lại được triều đình vời ra làm [[Đốc học]] tỉnh Nghệ An. Mẹ mất, ông về chịu tang ở nhà dạy học. Khi hết chịu tang, quan địa phương tấu về triều, lại vời ông ra làm Quận học, rồi thăng [[Án sát]] [[Thanh Hóa]], [[Tuần phủ]] tỉnh [[Hưng Yên]].
 
Năm Tự Đức thứ 26 ([[1873]]), quan[[Đế quốc thực dân Pháp|quân Pháp]] tấn công, bốn tỉnh [[Hà Nội]], [[Hải Dương]], [[Nam Định]], [[Ninh Bình]] đều bị thất thủ. Nhờ có công giữ được Hưng Yên yêu ổn nên ông được Tự Đức ban thưởng. Ít lâu sau, ông cáo quan, lại trở về mở trường dạy học. Năm [[1885]], vua Hàm Nghi ra chiếu [[Phong trào Cần Vương|Cần Vương]]. Ông cùng em họ là Nguyễn Đức Quý ra mắt Hàm Nghi và được phong làm Lại bộ Thượng thư lĩnh An Tĩnh tổng đốc. Về quê nhà, ông cùng Nguyễn Đức Quý, Nguyễn Quang... dựng cờ nghĩa khởi binh, chiến đấu chưa được bao lâu thì thất thế nên nghĩa quân phải rút lên vùng miền núi [[Thanh Chương]]. Do tuổi cao sức yếu không đi được, nên Nguyễn Đức Đạt ở ẩn tại quê nhà.
 
Thám hoa Nguyễn Đức Đạt mất vào [[tháng hai|tháng 2]] năm [[1887]], thọ 63 tuổi.
Ông viết khá nhiều sách, trong đó có:
* Những sách dùng trong dạy học:
**''Nam Sơn song khoákhóa phủ tuyển
**''Nam Sơn song khoákhóa chế nghĩa
**''Đăng long văn tuyển
**''Nam Sơn di thảo